Sakramenty

SAKRAMENT CHORYCH
Kapłani odwiedzają chorych z posługą sakramentalną w każdą pierwszą sobotę miesiąca, po zgłoszeniu w Biurze Parafialnym.

W nagłych przypadkach należy prosić księdza dyżurnego. Tel. 697 665 772

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
Udzielamy w każdą II i IV niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00. 
Katecheza dla rodziców i chrzestnych w piątek przed chrztem o godz. 18.30 w aneksie obok Biura Parafialnego.

Dokumenty wymagane przy zgłaszaniu chrztu dziecka:
akt urodzenia dziecka z USC
świadectwo ślubu kościelnego rodziców
zaświadczenia chrzestnych z parafii ich zamieszkania, że są praktykującymi katolikami (chrzestnym nie może zostać osoba żyjąca w związku niesakramentalnym)

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Narzeczeni zgłaszają się w Biurze Parafialnym na ok. 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu. Prosimy, by na spotkanie wcześniej się umówić.

Wymagane dokumenty:
dowód osobisty
metryka chrztu i bierzmowania (świeżej daty)
świadectwo szkolne z oceną z religii
zaświadczenie o ukończeniu Katechezy Przedmałżeńskiej
zaświadczenie z Poradni Rodzinnej
zaświadczenie z USC (do ślubu konkordatowego)

POGRZEB
Zgłaszamy w Biurze Parafialnym po wcześniejszym załatwieniu spraw pochówku na cmentarzu.

Należy przedstawić następujące dokumenty:
akt zgonu z USC
zaświadczenie o przyjęciu sakramentów
zaświadczenie z biura cmentarnego