Terminy rozmów I rok

Podajemy terminy rozmów indywidualnych dla kandydatów z I roku formacji:
– grupa pana Bartosza Kirchnera: poniedziałek 10.06. od godz. 16:00
– grupa pani Martyny Miśkiewicz: czwartek 13.06. od godz. 17:00
– grupa pana Mateusza Bartkowiaka: piątek 14.06. od godz. 18:00
– grupa pana Michała Madeja: sobota 15.06. od godz. 16:30

Kandydaci, którzy spełniają wszystkie warunki przystąpienia do rozmowy, wchodzą w kolejności alfabetycznej. Proszę przyjść 10 minut wcześniej!
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z animatorem grupy!