Duszpasterze

ks. Proboszcz
Jacek Markowski  

urodzony 10.08.1960r. w Poniecu, wyświęcony 23.05.1985r. Jako wikariusz był na placówkach w Grodzisku Wlkp., Poznaniu, Międzychodzie, Rydzynie, Lesznie oraz jako proboszcz w Brodnicy i Grodzisku Wlkp. (par. św. Jadwigi Śląskiej). W naszej Parafii od 02.07.2011r. 

ks. Prałat Jerzy Foltyn
Wyświęcony 28.06.1959r.
Od 01.02.1981r. do 01.07.2011r. proboszcz i budowniczy naszej monumentalnej świątyni.

ks. Michał Przybylski, wyświęcony 22.05.2014r., pochodzi z parafii pw. św. Jerzego w Poznaniu; ust. wikariuszem w 2016r.

Jako wikariusz był w parafii pw. Ducha Świętego i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gostyniu. Opiekun duszpasterstwa młodzieży, Grupy Duchowego Wzrostu, grupy Rodziców oraz wspólnoty ministrantów; odpowiedzialny za młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.  

ks. dr Tomasz Siuda, wyświęcony 15.05.1986r.; wyznaczony do pomocy duszpasterskiej w naszej Parafii od 1.07.2014r. oraz mianowany dyrektorem Drukarni i Księgarni św. Wojciecha. 
Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, członek zespołu ds. dialogu ekumenicznego KEP, członek Poznańskiej Grupy Ekumenicznej.

ks. Krystian Sammler, wyświęcony 27.05.2010r., pochodzi z parafii pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach w Konarzewie; wyznaczony do pomocy duszp. w naszej Parafii od 25.08.2017r. 
Był wikariuszem w parafiach pw. NSJ w Środzie Wlkp. oraz pw. Świętej Trójcy w Poznaniu. W 2012r. skierowany na studia doktoranckie z teologii pastoralnej na KUL.
Od 01.09.2016r. mianowany referentem w Wydziale Duszpasterstw: Ogólnego i Specjalistycznego, Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Archidiecezjalny Duszpasterz Parafialnych Rad Duszpasterskich oraz Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Od 01.10.2016r. związany z Wydz. Teologicznym UAM w Poznaniu jako wykładowca teologii pastoralnej.

W trakcie studiów specjalistycznych
ks. mgr lic. Piotr Szkudlarek, wyświęcony 23.05.2013r., pochodzi z par. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Bpa w Szamotułach; jako neoprezbiter służył w parafii św. Jana Chrzciciela w Lesznie.
Ust. wikariuszem w 2015r. 

Z dniem 01.07.2016r. Ksiądz Piotr został skierowany na specjalistyczne studia doktoranckie z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie w Hiszpanii.