Historia Parafii

Historia kościoła i parafii

1969rozpoczęcie starań o uzyskanie pozwolenia na budowę nowego kościoła na Ratajach
19 marca 1976decyzja o lokalizacji nowego kościoła na Ratajach na os. Bohaterów II Wojny Światowej
4 maja 1977nawiedzenie placu pod budowę kościoła przez Maryję w znaku Jasnogórskiej Ikony
8 maja 1977pierwsza Msza św. niedzielna na placu celebrowana przez ks. Stefana Schudego, proboszcza parafii pw. św. Rocha
październik 1977 – sierpień 1978budowa kaplicy (12 x 24 m) wzdłuż ulicy Wyzwolenia wraz z zapleczem katechetyczno-mieszkalnym; obrazy do kaplicy namalowała parafianka, artystka Wanda Gałczyńska (Wieczerza Pańska i Nawiedzenie)
1 stycznia 1978mianowanie rektora ośrodka duszpasterskiego i zlecenie prowadzenia budowy kościoła ks. Jerzemu Foltynowi
14 czerwca 1978pobłogosławienie przez papieża św. Pawła VI kamienia węgielnego pod budowę, wyjętego z grobu św.  Piotra Apostoła
16 października 1979uzyskanie pozwolenia na budowę kościoła
 projekt techniczny kościoła wykonali mgr inż. Marek Eibel i mgr inż. Stanisław Sołtyk oraz konstruktor mgr  inż. Andrzej Krawczyk; kierownicy budowy: Aurelii Jędraszewski i Edward Diller;
8 grudnia 1979rozpoczęcie budowy kościoła
1 lutego 1981erygowanie parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny przez ks. abp. Jerzego Strobę; mianowanie  ks. Jerzego Foltyna pierwszym proboszczem
18 grudnia 1982poświęcenie przez ks. abp. Jerzego Strobę kościoła dolnego i wmurowanie kamienia węgielnego
22 kwietnia 1984poświęcenie krzyża z ołtarza papieskiego z Łęgów Dębińskich z 20 czerwca 1983 ustawionego na placu
1983 – 1990budowa kościoła górnego i tzw. bumerangu w którym mieszczą się pomieszczenia parafialne
1 września 1986oddanie do użytku pomieszczeń pierwszej kondygnacji (biuro parafialne, salki)
1 września 1988oddanie do użytku salek katechetycznych na trzecim piętrze budynku
1987 – 1989wykonanie konstrukcji dachu kościoła górnego  
1989 – 1990deskowanie i pokrycie dachu kościoła blachą miedzianą, nad bumerangiem pokrycie papą termozgrzewalną
1991 – 1996prace wykończeniowe w kościele górnym (podwieszenie ok. 3 tys. m2 sufitu; montaż 240 okien, wykonanie przeszklonej ściany z kątowników stalowych wraz z pięcioma wejściami do kościoła)
12 października 1995poświęcenie kaplicy Wieczerzy Pańskiej na pierwszym piętrze budynku
12/13 czerwca 1996nawiedzenie Maryi w znaku figury fatimskiej; pierwsza Msza święta w kościele górnym
1996 – 1997dalsze prace wykończeniowe (posadzka z szwedzkiego granitu imperial i vanga; umeblowanie prezbiterium, wykonanie i zawieszenie potężnego krzyża z pasyjką na tle hostii nad prezbiterium – wyk. artysta rzeźbiarz Eugeniusz Olechowski; umieszczenie figury Matki Bożej Fatimskiej ponad łukiem prezbiterium w otoczeniu rzeźby gałęzi dębu; umieszczenie w kaplicach bocznych podobizny Matki Bożej Częstochowskiej z ołtarza papieskiego z 20 czerwca 1983 i  obrazu Chrystusa Miłosiernego namalowanego przez artystkę Danutę Waberską z Poznania)
4 maja 1997uroczyste poświęcenie kościoła górnego przez ks. abp. Juliusza Paetza  z homilią ks. abp. Mariana Przykuckiego;
1997 – 2004dalsze prace wykończeniowe (nagłośnienie wewnątrz i na zewnątrz kościoła oraz organy elektroniczne analogowe wykonał Henryk Brant; montaż oświetlenia, utwardzona droga procesyjna wokół kościoła – około 300 mb; schody z  łomu granitowego prowadzące do dolnego i górnego kościoła wykonała firma Józefa Ptaszka z Mizernej k/Nowego Targu; w roku 2000 rozebrano pierwszą kaplicę, utwardzono kolejne elementy dróg wewnętrznych i parkingu, ukształtowano zieleń oraz ogrodzono teren kościelny przy użyciu bordowych gazonów)
2000kościół ustanowiony Świątynią Jubileuszową IUBILAEUM AD. 2000
2001umieszczenie w prezbiterium figur Maryi i Elżbiety wykonanych w drewnie przez Eugeniusza Olechowskiego, malunek tła na cegle prezbiterium wykonała mgr Iwona Nowacka
30 maja 2003poświęcenie stacji drogi krzyżowej wyrzeźbionych przez Eugeniusza Olechowskiego
7 października 2004poświęcenie groty z figurą Matki Bożej z Lourdes
2005 – 2009spoinowanie i oczyszczenie ścian ceglanych kościoła
19 stycznia 2006wydanie pozwolenia na użytkowanie budynku przez PINB w Poznaniu
2 lipca 2011emerytura ks. Jerzego Foltyna; mianowanie ks. Jacka Markowskiego drugim proboszczem parafii
2011 – 2020kolejne prace remontowe i adaptacyjne: wybudowanie pochylni dla niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach do kościoła dolnego, wybudowanie windy w klatce schodowej od strony os. Armii Krajowej; wymiana rozdzielni elektrycznej, wymiana węzła cieplnego, wymiana części okien, montaż witraży na parterze kościoła górnego
18/19 maja 2019nawiedzenie parafii przez Maryję w znaku Jasnogórskiej Ikony (rozpoczęcie II nawiedzenia Archidiecezji Poznańskiej)
1 sierpnia 2020mianowanie ks. Krzysztofa Różańskiego trzecim proboszczem parafii
Copyright © 2024 Parafia Nawiedzenia NMP