KLASY 7.

Uwaga klasy 7 szkoły podstawowej!
Dzień skupienia planowany na 5 listopada ( I czwartek miesiąca) NIE ODBĘDZIE SIĘ.

Poniżej zamieszczamy formularz zgłoszeniowy dla kandydatów z klas 7. Prosimy o jego wypełnienie i podpisanie, a następnie dostarczenie go:
w formie papierowej do biura parafialnego lub do zakrystii przed lub po Mszy św. do końca listopada 2020r.
w formie elektronicznej na adres bierzmowanie.nawiedzenie@gmail.com – jednak nie zwalania to z konieczności dostarczenia wersji papierowej podpisanej przez kandydata i rodzica/opiekuna najpóźniej na pierwsze zaplanowane spotkanie (terminy spotkań, przynależność do grup zostanie podana w późniejszym czasie)

Copyright © 2024 Parafia Nawiedzenia NMP