Intencje mszalne

Zesłanie Ducha Świętego, 19 maja 2024

8.00

1) + Zdzisław Stodolny w 5 r. śm.
2) + Stanisław, Krystyna, Małgorzata Dołgowscy, Franciszek, Antonina, Jan Śnieg, Sabina, Czesław Szymkowiak

9:30

1) + Władysław, Sebastian, Stanisława, Jan

11.00

1) + Stefan Gawroński w r. śm.

12:30

1) + Zofia, Franciszek, zm. z rodz. Matuszaków i Bąków

18:30

1) Ewa Suchanke w 10 r. śm., Mieczysław Suchanke, Ewa, Konrad Garczarek, Włodzimierz Woźniak i zm. z rodz.

Poniedziałek, 20 maja 2024

8.00

1) ++ dusze w czyśćcu cierpiące
2) + Mirosław w 4 r. śm.

18:30

1) + Tadeusz Zakrzewicz w 1 r. śm., zm. z rodz. Zakrzewiczów i Kraśniewskich oraz o zdrowie i
szczęśliwą operację dla Ireny
2) + Zofia Anders w 4 r. śm.

Wtorek, 21 maja 2024

8.00

1) Dziękczynienie w 2 r. święceń kapłańskich ks. Łukasza, z prośbą o potrzebne łaski i
wierność powołaniu
2) Dziękczynienie za łaskę chrztu św. w 45 r., z prośbą o wiarę nadzieję i miłość dla ochrzczonych i ich rodzin

9:30

1) POGRZEBOWA: + Felicja Mińska

18:30

1) + Monika Dolska
2) + Zofia i Czesław Chmiel, Łucja i Ewaryst Jakubczak i zm. z obu rodzin

Środa, 22 maja 2024

8.00

1) + Zofia Rzyska

18:30

1) Dziękczynienie za życie i wrażliwość Helenki, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i siły na kolejne dzieła Boże
2) O wiarę, odwagę, jedność i świętość dla kapłanów
3) + Helena Gloger, Marianna i Andrzej Gloger i zm. z rodz. Jakubowskich i Glogerów oraz
Kazimiera i Wacław Andrzejewscy

4) Dziękczynienie za łaski w życiu Bolesława oraz o łaski i dary Boże, zdrowie i opiekę Matki Najśw.

Czwartek, 23 maja 2024

8.00

+ Bernard

9.00

POGRZEBOWA: + Stanisław Walkowiak

18:30

1) O przymnożenie wiary, nadziei i miłości, dary Ducha Świętego, umocnienie w pracy dla
najuboższych dla s. Danuty Józefy Teresy
2) + Helena Sarnowska w 13 r. śm., Roman Sarnowski
3) + Krystyna w 25 r. śm. i Wiesław Stemerowicz

Piątek, 24 maja 2024

8.00

1) Dziękczynienie za łaskę chrztu św. Zuzanny, z
prośbą o prowadzenie Ducha Świętego, by
współpraca z Jego darami przynosiła chwałę
Bogu

18:30

1) Dziękczynienie w 27 r. święceń kapłańskich ks. Krzysztofa, z prośbą i jedność, prostotę i
świętość życia
2) + Joanna, Leon Radomscy, Maria w 20 r. śm., i Leon Nowak, Stefania i Henryk Bartkowiak i
zm. z rodz.
3) + rodzice Jadwiga i Franciszek Handke

Sobota, 25 maja 2024

8:00

1) + Joanna, Barbara Włodarczak, Zofia Rura, Petronela Hajzler
2) + Wanda i Zygmunt Jaśniewicz
3) + Paweł Szczerzyński (założyciel Wspólnoty św. Józefa) w 10 r. śm.

18:30

1) W intencjach zebranych: dziękczynienie w 90 ur. Bronisławy Hellman, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie oraz potrzebne łaski i dary Boże; w intencji Stefana, o złagodzenie jego cierpienia, pokrzepienie w niemocy oraz opiekę Matki Najświętszej;
oraz za zmarłych: Anna i Władysław Janiccy i zm. z rodz.; Zbigniew Łuczak w 2 r. śm., Tadeusz Łuczak; Helena Wehr; Teodozja Horakowska; Anna Pluto; Teresa Szymańska; Irena, Lucjan Michalak, Ryszard, Halina, Czesław Szydłowscy; Teresa Szymańska; Urszula Job; Marianna Dutkiewicz i zm. rodzice Władysława, Henryk, Feliks; Stanisław Czajka, Feliks, Stefania, Edmund, Barbara Staszkowscy, Edmund, Zofia, Andrzej Feliksiak; Artur Kaczmarek, Marek Nowak;

Niedziela Trójcy Przenajświętszej, 26 maja 2024

8.00

1) + Genowefa, Joanna, Wincenty Naskręt i zm. z rodz.
2) + Maria i Henryk Kwiatkowscy

9:30

1) + Ryszard Łuczków w 3 r. śm.

11.00

1) Dziękczynienie w 6 r. święceń kapłańskich ks. Łukasza, z prośbą o potrzebne łaski i charyzmaty i wierność Chrystusowi
2) + Aleksandra Frajtag

12:30

1) + Jadwiga Mróz

18:30

1) + Małgorzata Wilińska, Regina i Ewa Gawrońskie

Copyright © 2024 Parafia Nawiedzenia NMP