Darowizna

Drodzy parafianie!

Co roku czeka nas rozliczenie się z właściwym Urzędem Skarbowym.

Często będąc w posiadaniu rocznych rozliczeń od swoich pracodawców zastanawiamy się, z jakich ulg podatkowych możemy skorzystać, i jakie nam w danym roku podatkowym przysługują. Jedną z ulg, z jakiej co roku mogą korzystać podatnicy, to darowizna na cele kultu religijnego. Mówiąc prościej, za pomocą tej ulgi możemy zmniejszyć sumę dochodów, od której oblicza się podatek, który częściowo zostanie nam zwrócony przez Urząd Skarbowy. Przekazana darowizna na rzecz kultu religijnego, zmniejszy nasze obciążenie podatkowe, a my przyczynimy się do utrzymania naszego Kościoła. Wysokość przekazanej darowizny może być różna, jednak od dochodu możemy odliczyć kwotę nie wyższą niż 6 % kwoty wynikającej z dochodu podatnika. Warunkiem skorzystania z takiej ulgi jest posiadanie potwierdzenia wpłaty na konto bankowe parafii oraz wypełnienia załącznika PIT-0, gdyż podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać darowiznę w rocznym zeznaniu podatkowym.


Kto może skorzystać z ulgi na cele kultu religijnego?
Z ulgi tej mogą skorzystać podatnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy osiągają przychody z tytułu umów zlecenia, o dzieło, a także ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Co trzeba zrobić, aby taką darowiznę odliczyć? 
Aby odliczyć omawianą darowiznę należy w  załączniku PIT-0 wpisać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowanego. 

Jak prawidłowo ustalić wysokość darowanej sumy pieniędzy? 
Wysokość darowizny pieniężnej ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Czy istnieje górny limit takiego odliczenia? 
Ustawa przewiduje górny limit odliczenia i  nie może on przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu osiągniętego w ciągu roku podatkowego.

Rozliczenie darowizny krok po kroku:
1. Wpłata darowizny na rachunek bankowy Kościoła
2. W tytule przelewu należy wpisać, na jaki cel przeznaczamy darowiznę (np. zakup szat liturgicznych, wyposażenie kościoła).
3. Do zeznania rocznego należy dołączyć PIT-0

Pamiętajmy!
Po pierwsze, darowizna podlega odliczeniu w danym roku podatkowym, czyli  –  kwoty wpłacone w 2018 roku, podlegają rozliczeniu w rocznym zeznaniu podatkowym za 2018 rok, kwoty  wpłaconych darowizn w 2019 roku, będą mogły być odliczone dopiero w zeznaniu rocznym składanym w 2019 roku.
Po drugie do zeznania PIT-37 koniecznie wypełniamy załącznik PIT-0
Po trzecie musimy poinformować US, w jaki sposób chcemy otrzymać zwrot podatku, przelewem czy przekazem pocztowym.

Dane naszej Parafii:
Parafia pw. Nawiedzenia NMP
os. Bohaterów II wojny św. 88
61-382 Poznań
Nr konta Parafii: 80 9043 1070 2122 0100 0777 0001 (Poznański Bank Spółdzielczy)

Copyright © 2024 Parafia Nawiedzenia NMP