3. Niedziela Wielkiego Postu – 12 marca 2023

 1. Dziękuję za ofiary złożone na fundusz Ad gentes: 2 479,19 zł. Dziękuję za składaną daninę diecezjalną.
 2. Jutro przypada 10. rocznica wyboru papieża Franciszka. Módlmy się za Niego i Kościół!
 3. Trwa Wielki Post. Wytrwajmy w dziełach pokutnych i pracy nad sobą! Pomocą mogą być:
  • PASCHALIKI na stół wielkanocny – ŚWIECE CARITAS – 12 zł.
  • WORECZEK RYŻU – post, modlitwa i ofiara na rzecz dzieci z krajów misyjnych
  • JAŁMUŻNA POSTNA – dobrowolna ofiara na pomoc dla biednych parafian
  • POST O CHLEBIE I WODZIE w wyznaczonej intencji w jednym wybranym dniu Wielkiego Postu.
  • Nabożeństwo Drogi Krzyżowej – w piątek po Mszy św. o 8.00 i 18.30
  • Nabożeństwo Gorzkich Żali w niedziele o 15.00, po nim Msza święta (ok. 1545).
 4. Skarbona na kwiaty do Grobu Pańskiego wystawiona jest przed prezbiterium.
 5. Wieczór Poezji Pasyjnej organizujemy w przyszłą niedzielę o 19.30. Serdecznie zapraszamy!
 6. G R U P Y    D U S Z P A S T E R S K I E:
  • Parafialna Rada Duszpasterska zbiera się w poniedziałek, 13 marca o 19.15. Głównym tematem będzie Triduum Paschalne. Zebrania PRD będą odtąd miały charakter otwarty. Zapraszamy PT. Parafian!
  • Spotkanie oazowe dla młodszej młodzieży w środę: Msza św. o 18.30, a po niej spotkanie w salce.
  • Krąg Biblijny w środę o 19.00 w Sali na parterze.
  • Akcja Katolicka w czwartek. 16 marca o 16.30.
  • Duszpasterstwo Młodych „Stacja” – w piątek, 17 marca o 19.30.
  • Zbiórka Ministrantów w sobotę o 10.00.
 7. P R Z Y G O T O W A N I E   D O    S A K R A M E N T Ó W:
  • Katechezy przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywają się w trybie indywidualnym.
  • Kandydaci do bierzmowania z klas VII: w małych grupkach w czwartek i w piątek.
 8. Z RÓŻAŃCEM WOKÓŁ POZNANIA pragniemy podążać 25 marca. Informacje na www.pokuta.com.pl
 9. Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym osoby bezrobotne lub zagrożone utratą pracy i poszukujące nowego miejsca pracy. Zakres pomocy, to m.in: analiza sytuacji zawodowej i ustalenie planu działania, napisanie CV dopasowanego do oferty pracy, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą. Kolejne spotkanie 20.03.2023 w salce przy biurze parafialnym od godziny 17.00.
 10. Koncert Pasyjny Chóru i Orkiestry Jordan odbędzie się w Niedzielę Palmową, 2 kwietnia o g. 20.00: w programie „Siedem słów Chrystusa na krzyżu” autorstwa Marka Raczyńskiego.
 11. T E R M I N Y    S T A Ł E:
  • Msze święte: niedzielne o 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.30 (oraz wigilijna w sobotę o 18.30); w  intencjach zbiorowych w soboty o 18.30; w dni powszednie o 8.00 i 18.30; Msze święte od poniedziałku do soboty odbywają się w kościele dolnym.
  • Sakrament pokuty i pojednania w dni powszednie od 7.30 – 7.55 oraz od 18.00 – 18.25;
  • Adoracja Najświętszego Sakramentu w środy od 8.30 do 18.30; o 12.00 modlitwa różańcowa o pokój!
  • Nabożeństwa:
   • Modlitwa różańcowa codziennie o 18.00 (w niedziele o 9.00);
   • Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP w niedziele o 7.30; Nabożeństwo do św. Józefa w środy o 8.30; Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątki o 17.45.
  • Biuro parafialne czynne w poniedziałek 9.00 – 10.00 oraz w poniedziałek, środę i piątek 16.00 – 18.00.
  • Wezwanie księdza do chorego – telefon 697 665 772.
 12. Grafik dla lektorów (słowo Boże i modlitwa powszechna) dostępny jest w zakrystii.
 13. Zmarli: + Czesław Biedny (l. 82) z os. Rzeczypospolitej; Stanisław Schaar (l. 83) z os. Armii Krajowej. RIP.

Niech umiar w korzystaniu z dóbr przemijających pomoże nam dostrzec Boga!

Ks. Krzysztof Różański, proboszcz

Copyright © 2024 Parafia Nawiedzenia NMP