Mikołajki

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami na spotkanie mikołajkowe, które odbędzie się 10.12.2022, w godzinach 16:00-18:30, w sali obok biura parafialnego.
W planie zabawy dla dzieci oraz słodki poczęstunek dla wszystkich.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zapisy pod linkiem.

Prawybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Parafialna Rada Duszpasterska jest organem doradczym wspierającym proboszcza w sprawach duszpasterskich. Skład Rady: proboszcz i wikariusz oraz przedstawiciele parafian (wierzący, praktykujący, chętni do współpracy, kochający Kościół, zasadniczo między 18 a 70 rokiem życia). Zadania Rady: budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego. Członków Rady powołuje Arcybiskup na wniosek proboszcza. Kadencja Rady trwa 4 lata. Funkcjonowanie Rady reguluje Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

W związku z zakończeniem kadencji dotychczasowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej pragniemy wyłonić kandydatów do jej utworzenia. Kandydata może zgłosić grupa duszpasterska (np. Akcja Katolicka, Wspólnota Różańcowa, Ministranci, Krąg Biblijny, grupy muzyczne, szafarze…) lub środowisko działające w parafii (np. rodzice ministrantów, rodzice dzieci pierwszokomunijnych, rodziny powołanych, uczęszczający na Msze w dni powszednie, czytający słowo Boże… ), a także co najmniej pięciu parafian. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej, podając imię i nazwisko, wiek, zawód i adres kandydata. Zgłosić można jedynie kandydatów, którzy wyrazili na to uprzednio zgodę. Podpis poparcia można złożyć pod kandydaturą jednego lub wielu kandydatów. Kandydatury zgłaszamy do 16 czerwca 2022. Kadencja nowej Rady Duszpasterskiej rozpocznie się we wrześniu br.  

Zbiórka dla ukraińskich uchodźców

Już w sobotę, 26 lutego w naszej Parafii zbiórka prowadzona przez Caritas.
Od 10:00 do 16:00 w sali Maryjnej w podziemiach naszego kościoła – wejście do budynku (kościół dolny) od strony Parku Rataje

Zimowe warsztaty językowe

Zapraszamy na zimowisko dla dzieci od 1 do 6 klasy w formie warsztatów z języka hiszpańskiego. Termin 17-21 stycznia (3 godziny dziennie zajęć: 9.30 – 12.30). Koszt 280 złotych. Możliwość dofinansowania. Dzieci będą uczestniczyły w zabawach ruchowych, zajęciach manualnych. Zrobią piniatę, swoje churros, czapki kucharskie itp. Nauczą się piosenek z filmów Coco i Moje Encanto, będą brały udział w zimowej grze terenowej.