Przygotowanie do bierzmowania

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów do bierzmowania

Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć do końca września do biura parafialnego lub zostawić w zakrystii kościoła górnego (niedziela) lub kościoła dolnego (w tygodniu). 

Termin pierwszego spotkania dla nowych kandydatów oraz terminy spotkań w grupach kandydatów zgłoszonych w zeszłym roku podamy w ogłoszeniach parafialnych i na stronie internetowej parafii.


Copyright © 2024 Parafia Nawiedzenia NMP