Informacja o zawieszeniu spotkań Grup Parafialnych

W związku z ogłoszoną kwarantanną informujemy, że na czas kolejnych dwóch tygodni zostają zawieszone w naszej Parafii spotkania duszpasterskie grup parafialnych: Ministrantów, Kręgu Biblijnego, Grupy Duchowego Wzrostu, Grupy Rodziców, Chórku Dziecięcego oraz Kandydatów do bierzmowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2024 Parafia Nawiedzenia NMP