Kolęda 2023/24

W I Z Y T A   D U S Z P A S T E R S K A, czyli KOLĘDA ze względów personalnych odbędzie się w bieżącym roku jedynie na dwóch osiedlach: Bohaterów II Wojny Światowej oraz na ul. Wagrowskiej wg złożonych zgłoszeń.
Dla pozostałych osiedli odbędą się trzy Msze święte kolędowe w kolejne niedziele stycznia o godzinie 18.30:

  • 7.01 – os. Armii Krajowej
  • 14.01 – os. Rzeczypospolitej
  • 21.01 – os. Powstań Narodowych.

Po tych Mszach św. zapraszamy do Sali Maryjnej na herbatę i kawę z możliwością spotkania i rozmowy z ks. proboszczem.

Copyright © 2024 Parafia Nawiedzenia NMP