Wizyta duszpasterska (kolęda) 2022/23

W I Z Y T A   D U S Z P A S T E R S K A, czyli KOLĘDA odbywać się będzie w bieżącym roku według indywidualnych zgłoszeń. Można je składać do 17 grudnia:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2024 Parafia Nawiedzenia NMP