Wizyta Duszpasterska

W I Z Y T A   D U S Z P A S T E R S K A, czyli KOLĘDA odbywać się będzie według złożonych zgłoszeń, począwszy od 2 stycznia. Zgłoszeń wpłynęło 1 021. Na zakończenie będzie odprawiona w kościele MSZA ŚW. KOLĘDOWA z błogosławieństwem dla rodzin i mieszkań (podobnie jak w latach ubiegłych). Zgłoszenia składane w czasie kolędy będą realizowane, zależnie od czasu, na końcu stycznia lub w kolejnym roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2024 Parafia Nawiedzenia NMP